Gillet Gamla Gefle

Nyheter

29/12, 2018:  Tomtar i Gamla Gefle 2018!!

Ho ho ho, julafton i Gamla Gefle! I den bistra kylan vandrade tomtarna runt i Gamla Gefle. Fanns det några snälla barn? Ja det gjorde det! God Jul och Gott nytt år från tomtarna! Rundan avslutades hos polisen i Gävle där tomtarna önskade God Jul och Gott Nytt år! Ho ho ho  foto: j-berg.com & Roger  Se oss på Facebook

7/11, 2018:  Smultron

 Även om det är lite snö så växer smultronen i Gamla Gefle.
Foto & text: Bo Rossander Smedjegatan
 

17/6, 2018:  Möte med Snus-Maja.

Guiderna Fredrika och Snus-Maja, även kallad Barbro.
  • Alla deltagarna rymdes inte på en bild.

 

Gävlebornas intresse för lokalhistoria blev tydligt den 12 juni, när 300 personer samlats på Snus-Majas tomt för att – i kommunens regi – vandra runt i Gamla Gefle med Barbro Sollbe och hennes dotter Fredrika Nordahl Westin. Den lilla byn mitt i stan är inte byggd för så stora folksamlingar, men med god vilja kunde deltagarna ändå krångla sig igenom smala gränder och nätta trädgårdar.
Vandringen ”bland badare, bagare och baggare” fokuserade på äldre tiders yrken och verksamheter. Badare och baderskor fanns det gott om i det Murénska badhuset, gävlebornas omtyckta Murre, senare ersatt av ett polishus. En färgstark bagare Cederqvist bodde och verkade på Västra Islandsgatan. Hans bagardrängar sov på loftet och tvättade sig nödtorftigt med vatten från den närbelägna Islandskällan. Och baggare var namnet dels på det hästdrivna mudderverket i Inre fjärden, dels på dem som arbetade där. De kallades baggare eller baggarkarlar.
Enkel frågesport sprängdes in emellanåt, med chans för den som svarade rätt att vinna en liten skrift. Ett exempel: Vilken är Gästriklands landskapsfisk? Tänk efter ett tag, så gissar du rätt! Det är förstås strömming.
Text: Barbro Sollbe Foto: j-berg.com

14/5, 2018:  Söder Söndagen 180513

Ett stort tack till alla er som besökte oss i Gamla Gefle på vår Söder Söndag.
Foto: Roger Viden vår Skattmästare & Bosse Rossander Förste styresman

9/5, 2018:  Grattis Barbro från Gillet i Gamla Gefle

Barbro Sollbe
  • Bo Rossander & Barbro Sollbe

Vid rådslaget idag passade vi i Gillet Gamla Gefle stolt att gratulera bästa Barbro för sitt stipendium med motiveringen ” för framstående kulturella gärningar under lång tid”. Grattis återigen!  Foto: j-berg.com  Text: Lucy Braga

26/4, 2018:  SÖDER SÖNDAG DEN 13 MAJ


Krukmakar’n visar sin verkstad samt har loppis på gården på Petregatan.
Fika kommer att säljas på Snus Majas kafé samt på Tullbomsgården.
Loppis kommer att finnas på flera gator i gamla Gefle.
Musiklek för barn med föräldrar på Snus Majas tomt.
Emsing&Storm säljer hantverk, fårskinn från Gestrikefår Damer i vackra klänningar i gammal stil kommer att förgylla gatorna i gamla Gefle,Finns att köpa Norska

munkar. Pastellen har öppet och visar textilkonst och lapptäcks 

utställning i trädgården Vid regn ställs vissa aktiviteter in.

Varmt Välkommen!
 

20/12, 2017:  Pepparkaksbak.


Pepparkaksbak på Smedjegatan där Forsbacka herrgård står modell.
Simone Liw är byggherren...
 

8/12, 2017:  Söder Söndag i Gamla Gefle 10 December kl 13-16

Södersöndag i Gamla Gefle den 10/12 kl. 13.00-16.00

• Sybutiken Pastellen har sin butik öppet samt visar Art Quilt av Kerstin Andersson
• Joe Hill-gården har öppet där även Anna Jörgensdotter signerar sin nya roman Solidärer.
• Delar ur Gavle kören sjunger på Snus-Majas tomt kl. 14.00.
• Malin Granevåg ställer ut tavlor på Övre Bergsgatan 12.
Dessa verksamheter har öppet:
• krukmakeriet
• Aktionshallen
• Konstra
• Snus-Majas Kafé
• Spa Gamla Gefle
• Jonny Mattsson gården
• Tullbomsgården säljer fika

Samt är det loppisar på vissa gårdar i området.

Bilderna är från olika Söder Söndagar genom åren Foto: Per-Erik Jäderberg j-berg.com 

17/10, 2017:  Hur tryggt med "Trygghetens hus”?

  • Robert Strid
  • Robert Strid

I en tättbyggd trästadsdel är brandsäkerheten vital. Julljus, marschaller, raketer och en jättejulbock som kan råka tuttas på i hård vind och sprida brinnande halmflagor över hela området är återkommande hot mot Gamla Gefle. Inför planerna på en utlokalisering av räddningstjänsten från den centralt placerade brandstationen till skogen i Kungsbäck, granne med whiskyfabriken, arrangerade Gillet Gamla Gefle den 16 oktober en hearing med en erfaren brandman, räddnings- och produktionschefen Robert Strid. Gillets ordförande Bo Rossander höll i trådarna och mötet pågick i Tullbomsgården.
Gästrike räddningstjänst är ett förbund av fyra kommuner i Gästrikland och en i Norduppland, med Gävle som huvudort. Gävle, Sandviken och Rörberg räknas som heltidsstationer  med dygnetruntberedskap, och det finns dessutom ett antal deltidsstationer. Man samverkar  dessutom vid behov utanför regiongränserna. Och det handlar inte bara om bränder och brandtillbud. Trafikolyckor  – ca tre gånger per dygn – är de vanligaste uppdragen, berättade Robert Strid. Det kan handla om hjärtstoppslarm och annat samarbete med ambulansen.
Så: varför flytta bort från stadskärnan och från närheten till stadens gyttrigaste kåkområde? Längre från Gavleån där inte så helnyktra ibland hamnar med kläderna på. Längre från riskområdet Fredriksskans med flygbränslet, från hamnen, den växande bebyggelsen på Gävle strand, Sätra, Andersberg, Bomhus…

Flyttbehovet
Jo, fick vi veta, flytten behövs för att räddningstjänstens personal ska få en bättre arbetsmiljö, kunna sitta tillsammans med polisen och kriminalvården (eller åtminstone en del av den) och lära sig att samarbeta bättre med dessa myndigheter. Brandbilarna blir allt större och längre. Det bildas ofta köer i innerstaden, långt ner på Staketgatan. Vidare sitter både polisen och räddningstjänsten på utgående kontrakt; förr ägde man sina lokaler, nu hyr man av Gavlefastigheter. En konsult har anlitats för att göra ett förslag till ett ”Trygghetens hus”.
Robert Strid gjorde en uppskattad genomgång av brandmännens uppgifter, arbetssituation m m. Men åhörarna, bosatta och/eller verksamma i Gamla Gefle, hade svårt att se fördelarna med den tänkta förändringen. Med fem minuters fördröjning en stormig dag kan hela stadsdelen vara hotad vid en brand. Det finns utbyggnadsutrymme på Alderholmen. Varför flytta poliserna (400-600 enligt planerna), som ju ska vara nära invånarna, ut i skogen? Polisen har aldrig hörts klaga på att deras hus är fellokaliserat. Att behöva sitta i samma hus för att äntligen lära sig samarbeta är närmast skrattretande. Och hyreskontrakt förnyas med jämna mellanrum; det är fullständigt odramatiskt. 
I vågskålen ligger också att vad som förefaller vara en majoritet av brandmännen vill bli kvar i brandstationen.
Det förslag som kom från åhörarsidan, att den gamla brandstationen efter nybygget på Kungsbäck behålls som en enhet i gruppen av heltids- och deltidsstationer, sågs av de närvarande som en möjlig kompromiss. Men den tycktes inte ingå i konsultens instruktioner.
– Med den effektivitet och kapacitet som brandkåren har, och med ett läge så nära brandstationen, ska en brand i ett hus i Gamla Gefle kunna begränsas till just det hus som brinner, om inte en storm eller något annat komplicerar, sa Sven Rohlén till mig en gång.
Det torde gälla än. Sven var brandchef och bodde i Gamla Gefle.
Text: Barbro Sollbe Foto: j-berg.com
 

3/10, 2017:  Hösten är kommen...........

Luftballong över Gamla Gefle

Hösten är kommen men ännu lever minnet av ljumma sommarkvällar då man kan sväva fram i en luftballong och bara glida med dit vinden bär. Text & Foto: Bosse Rossander