Gillet Gamla Gefle

Nyheter

  • Robert Strid
  • Robert Strid

17/10, 2017: Hur tryggt med "Trygghetens hus”?

I en tättbyggd trästadsdel är brandsäkerheten vital. Julljus, marschaller, raketer och en jättejulbock som kan råka tuttas på i hård vind och sprida brinnande halmflagor över hela området är återkommande hot mot Gamla Gefle. Inför planerna på en utlokalisering av räddningstjänsten från den centralt placerade brandstationen till skogen i Kungsbäck, granne med whiskyfabriken, arrangerade Gillet Gamla Gefle den 16 oktober en hearing med en erfaren brandman, räddnings- och produktionschefen Robert Strid. Gillets ordförande Bo Rossander höll i trådarna och mötet pågick i Tullbomsgården.
Gästrike räddningstjänst är ett förbund av fyra kommuner i Gästrikland och en i Norduppland, med Gävle som huvudort. Gävle, Sandviken och Rörberg räknas som heltidsstationer  med dygnetruntberedskap, och det finns dessutom ett antal deltidsstationer. Man samverkar  dessutom vid behov utanför regiongränserna. Och det handlar inte bara om bränder och brandtillbud. Trafikolyckor  – ca tre gånger per dygn – är de vanligaste uppdragen, berättade Robert Strid. Det kan handla om hjärtstoppslarm och annat samarbete med ambulansen.
Så: varför flytta bort från stadskärnan och från närheten till stadens gyttrigaste kåkområde? Längre från Gavleån där inte så helnyktra ibland hamnar med kläderna på. Längre från riskområdet Fredriksskans med flygbränslet, från hamnen, den växande bebyggelsen på Gävle strand, Sätra, Andersberg, Bomhus…

Flyttbehovet
Jo, fick vi veta, flytten behövs för att räddningstjänstens personal ska få en bättre arbetsmiljö, kunna sitta tillsammans med polisen och kriminalvården (eller åtminstone en del av den) och lära sig att samarbeta bättre med dessa myndigheter. Brandbilarna blir allt större och längre. Det bildas ofta köer i innerstaden, långt ner på Staketgatan. Vidare sitter både polisen och räddningstjänsten på utgående kontrakt; förr ägde man sina lokaler, nu hyr man av Gavlefastigheter. En konsult har anlitats för att göra ett förslag till ett ”Trygghetens hus”.
Robert Strid gjorde en uppskattad genomgång av brandmännens uppgifter, arbetssituation m m. Men åhörarna, bosatta och/eller verksamma i Gamla Gefle, hade svårt att se fördelarna med den tänkta förändringen. Med fem minuters fördröjning en stormig dag kan hela stadsdelen vara hotad vid en brand. Det finns utbyggnadsutrymme på Alderholmen. Varför flytta poliserna (400-600 enligt planerna), som ju ska vara nära invånarna, ut i skogen? Polisen har aldrig hörts klaga på att deras hus är fellokaliserat. Att behöva sitta i samma hus för att äntligen lära sig samarbeta är närmast skrattretande. Och hyreskontrakt förnyas med jämna mellanrum; det är fullständigt odramatiskt. 
I vågskålen ligger också att vad som förefaller vara en majoritet av brandmännen vill bli kvar i brandstationen.
Det förslag som kom från åhörarsidan, att den gamla brandstationen efter nybygget på Kungsbäck behålls som en enhet i gruppen av heltids- och deltidsstationer, sågs av de närvarande som en möjlig kompromiss. Men den tycktes inte ingå i konsultens instruktioner.
– Med den effektivitet och kapacitet som brandkåren har, och med ett läge så nära brandstationen, ska en brand i ett hus i Gamla Gefle kunna begränsas till just det hus som brinner, om inte en storm eller något annat komplicerar, sa Sven Rohlén till mig en gång.
Det torde gälla än. Sven var brandchef och bodde i Gamla Gefle.
Text: Barbro Sollbe Foto: j-berg.com