Gillet Gamla Gefle

Nyheter

Guiderna Fredrika och Snus-Maja, även kallad Barbro.

17/6, 2018: Möte med Snus-Maja.

 

Gävlebornas intresse för lokalhistoria blev tydligt den 12 juni, när 300 personer samlats på Snus-Majas tomt för att – i kommunens regi – vandra runt i Gamla Gefle med Barbro Sollbe och hennes dotter Fredrika Nordahl Westin. Den lilla byn mitt i stan är inte byggd för så stora folksamlingar, men med god vilja kunde deltagarna ändå krångla sig igenom smala gränder och nätta trädgårdar.
Vandringen ”bland badare, bagare och baggare” fokuserade på äldre tiders yrken och verksamheter. Badare och baderskor fanns det gott om i det Murénska badhuset, gävlebornas omtyckta Murre, senare ersatt av ett polishus. En färgstark bagare Cederqvist bodde och verkade på Västra Islandsgatan. Hans bagardrängar sov på loftet och tvättade sig nödtorftigt med vatten från den närbelägna Islandskällan. Och baggare var namnet dels på det hästdrivna mudderverket i Inre fjärden, dels på dem som arbetade där. De kallades baggare eller baggarkarlar.
Enkel frågesport sprängdes in emellanåt, med chans för den som svarade rätt att vinna en liten skrift. Ett exempel: Vilken är Gästriklands landskapsfisk? Tänk efter ett tag, så gissar du rätt! Det är förstås strömming.
Text: Barbro Sollbe Foto: j-berg.com