Länsutställningen Gävle museum
Oktober-1954


Länsannualen visar nytt och gammalt

Vid en hastig överblick av länskonstföreningens årliga uppvisning på Gävle Museum kommer man att tänka på gamla lektorns ord: Jag ser många frånvarande i dag.
Med de frånvarande menas i det här fallet ett antal äldre konstnärer, som man vant sig vid att återse år från år alltsedan starten. Orsaken lär väl vara att söka i att många av dessa antingen nyligen haft separata utställningar eller förbereder sådana - jämte givietvis resultatet av juryns blodiga värv att skära ner 700 insända verk till 100. Härigenom har expon fått ett ungdomligare utseende än vanligt, i och för sig riktigt eftersom ju en av länsutställningens uppgifter är att släppa fram "återväxten", även om det sker på bekostnad av inventeringens allmänna standard. Av dessa äldre saknas för första gången på 20 år Ecke Hedberg, vars veteranskap i år övertagits av Rolf Trolle som särskilt inbjuden. Trolle har också under många år varit en flitig deltagare i länsexpon och har länge räknats som en av de mest representativa bland "hälsingemålarna" eftersom han under många år varit bosatt däroppe och återgett landskapets form och färger både i landskap ocg figurmåleri. Den kollektion han nu visar, är emellertid inte särskilt karakteristisk för hans tidigare period, den är snarare en förbluffande anpassning av en 71-åring till en modern stil, t ex i ett par bilder från Frankrike och Spanien, mycket vitalt och känsligt målade. Men säkerligen hade det varit till större glädje för både hedersgästen och konstpubliken, om hans kollektion hade kunnat göras till en retrospektiv utställning i miniatyr, som kunnat ge åtminstone huvudlinjerna i hans måleri, särskilt hans uttrycksfulla karaktärsskildringar av hälsingska modeller.
Av hälsingarna gör annars Sture Ekengren från Ljusdal det starkaste intrycket, särskilt som han veterligen är debutant på länsutställningen men trots det visar ett fullmoget och mustigt måleri med motiv både från Spanien, Hälsingland och Lappland. Emil Clahr har med en liten skiss, Per Englund ett par oljemålningar i hans vanliga lyriska stil, Frithiof Strandberg en strongt hållen oljemålning, "Den vita ytan", och Tryggve Örn ett landskap och en komposition. Bland gästrikarna lägger man märke till den framåtgående Yngve Dahlbäck och den alltmer dekorativt intresserade Bengt Eklund med vardera två oljemålningar, Ole Jensen, som presenterar ett par intressanta natura morta och ett självporträtt i en helt ny och kraftfullare stil, Hans Lundqvist med ett par pasteller, Sven Olow Olsson med ett par teckningar och en lustig mobil i Calderefterföljd. Juho Suni har med en stor komposition med Don Quijotmotiv och har också roat sig med en järnkonstruktion i modernistisk anda. Mona Söderberg har fått med ett par små fina interiörer och landskap, Holger Weinemo bl. a. en stilfull guache, Hugo Wickman ett par säkra kompositioner och May Östberg två oljemålningar, bl. a. "Trasiga krukor", med modererad modernistisk form.
Utställningen omfattar 47 konstnärer, varav inte mindre än 13 kvinnliga, och publiken har alltså goda tillfällen att göra sina upptäckter uatn särskild fingervisning.