Johnny Mattsson

 

 

I vinkelbyggnaden på Rettigsgatan 6, en gammal gård med anor från 1615,
residerar Johnny Mattsson, Gävles stora trätäljare, grabben som började som
timmerskiljare vid 13 års ålder, slet hårt och som nu är en av våra förnämsta form-
skapare. I Johnny Mattssons verkstad doftar det friskt av trä, spån av teak, fura
och gran ligger i små drivor på golvet. På arbetsbänkarna reser sig kåsor och nya
skulpturidéer med den säregna formkänsla som fått kritiker och allmänhet i New York,
Milano, Sidney och många andra stora städer över hela världen, att glädjas åt trä-
föremålens skönhet. Varje föremål speglar på ett intensivt sätt människan Johnny
Mattsson. I dem finns ödmjukheten för naturen, poesin från en nästan glömd skatt
av gamla skillingtryck och sjömanssånger, vindens lek bland veka strandblommor  och
storskogens djupa allvar. Intryck sållat genom ett starkt och ett varmt hjärta och
frammanat med öm och varsam hand.


167