Vid Islandsgatan 8 ligger Gävles gamla ärevördiga Folkets hus, numera
lokal för Gävles Grafiker, en sammanslutning av 25 gästrikekonstnärer
som bedriver sina studier med färg och syra.
Här har också rustmästare Gösta Eriksson vid Museet sin verkstads-
lokal, där han förgyller konstnärernas senaste underverk med passande ram.
I fastighetens nedre våning fick också Arbetarbladet 1902 sin första redaktionslokaler
med Robert Ågren som chef och ansvarig utgivare.