Studier:
Kunstindustriskolan, Oslo, Finn Faaborg, Oslo.
Studieresor:
Skandinaviska länderna, Frankrike, Spanien, Holland, Ryssland, Österrike, Tyskland.
Representerad:
Statsminister Göran Persson samling 1999-06-09, överlämningen
H. M. Konungens samling, Marskalk Tito Jugoslavien inköp 1954, Gävle Museum, Hälsinglands Museum, Örebro stads samling, Sandvikens stads samling, Väggmålningar i Gävle Sparbank och Stadshotellet, Sandviken.
Separatutställningar:
Galleri Moderne, Stockholm, Galleri Brinken, Stockholm, Modern konst i hemmiljö, Stockholm, Gävle Museum, Hälsinglands Museum, Jönköpings Museum, Dalarnas Museum, Falun, Konsthallen, Sandviken, Örebro, Motala, Härnösand m.fl. Unga Tecknare, Nationalmuseum 1953, 54, 55, 56, 57. Vårsalongen, Liljevalchs, Aspect 1961, Liljevalchs, samt årliga länsutställningar, samlings- och vandringsutställningar. Svensk-Norska samarbetsfonden stipendiat 1962.
Medlem i K.R.O.

 stor bild
Om Du är nyfiken på Sven Olow Olsson och hans konst,
så kontakta Jens Olsson, så visar han dig gärna lite verk.

Jens Olsson
Lingbogatan 5
810 22 Årsunda
tel: 026- 65 42 89, 17 29 51 (arb.)