I den gamla Rektorsgården vid Islandsgatan 12 har arkitekt Sven Wranér
sitt ritkontor. Här drömmer han fram nya projekt med sträng och saklig
arkitektur. Från sitt fönster kan han se över till Gävle Museum, en av de
många byggnader som han ritat.

rektors.jpg (22022 bytes)