Filip Weiner

f. 1904 i Frösö församling, Jämtlands län. Genomgått Konstakademien 1936-42. Debututställning "Sex grafiker" i Stockholm 1940. Deltagit i samlingsutställningar i Sundsvall, Örebro, Göteborg, Bollnäs, Finspång och Stockholm, i grafikerutställningen i Oslo 1946, nordiska grafikerutställningen i Stockholm 1948, i Oslo 1948, i Helsingfors 1950. Deltagit i vandringsutställningen "Graphic Art in Sweden to-day" genom Kanada och USA 1947-48, 1949-51. Representerad i Nationalmuseum, Ateneum i Helsingfors och i Östersunds museum. Representerad i bokverket "Svart och vitt" av Ragnar Hoppe och Gunnar Jungmarker och i "50 nutida svenska grafiker", utgiven av FIB:s konstklubb.

Som man kan vänta sig med ledning av ovanstående meritlista är Filip Weiner en mycket gedigen och kunnig konstnär. Hans teckningar i kol och blyerts har en "finskt" kärv realism, vilket den av konstföreningen år 1950 utlottade kolteckningen gav ett gott exempel på. Son till dekorationsmålaren Anders Weiner och prästdottern Anna Sofia, född Tannlund, har han av såväl arv som miljö förutbestämts till sitt kall. När han tröttnade på idrotten och brevbärar yrket gav han sig konsten i våld, reste ner till Stockholm 1936 och antogs som aspirant vid Konstakademien. Så småningom blev han en flitig elev vid etsarskolan. Tillsammans med kamraterna Louise Bastin och Ulf Johansson arbetade han under professor Johansson-Thors och Harald Sallbergs ledning.

"Var och en gör bäst det som han bäst känner till" deklarerar konstnären, som i sin konst ibland t. ex. i "Snöluft", röjer en andlig släktskap med den av hans lärare Johansson-Thor beundrade store nederländaren Pieter Breughel.