Hantverkare i Gamla Gefle

Skräddare 1613* Krongjutare
Hattmakare 1622* Kistmakare
Krukomakare 1622* Vagnmakare
Snickare 1637* Konterfejare
Skoflikare 1678* Klensmed
Mjölnare Logarvare
Kakelugnsmakare Tunnbindare
Handskmakare Nålmakare
Konstdragare Sämskmakare
Sadelmakare Bardskärare (barberare)
Kopparslagare Fältskär
Bagare Guld och Silversmed
Repslagare Hampspinnare
Järndragare Perukmakare
Vågmästare Krögare / 1674 hade Gefle 30 ölkrogar och vid slutet av 1700-talet nära 60 brännvinskrogar
Glasmästare
Klockgjutare
* tidigt privilegerade hantverksskrån i Gefle

hantverksyrkena har givit upphov till många av stadens gatunamn