Konst och korvkalas på gamla Söder

 

 
Johnny Mattsson kringbyggda gårdsplan förvandlades
till "matsal" - Chrispin Cederqvist sköter korvgrillen,
Johnny Mattsson själv består taffelmusiken och gäster är
fruarna Anna-Lisa Blomberg och Greta Björkman.

Det var ett ovanligt skådespel på gamla Söders kullerstensgator och trånga prång på tisdagskvällen. Ett glatt följe av ett 100-tal gävlebor tågade i facklors sken genom gränderna medan Johnny Mattsson "som förridare" lekte en taktfast fingerlek på sin 50-åriga Magdeburgare - just som en "råttfångare från Hameln".
Den improviserade "kryssningen" i mystikens och minnenas och stämningarnas Söder hade ordnats av hembygdsföreningen Gävle gille och det var nu Söderkolonins kulturbärare, målare och konsthantverkarna och konstsamlarna som var värdfolket. Det blev nästan tidsnöd. Där fanns så mycket ögonfägnande att titta på att många glömde sig kvar under marschen genom ateljeerna. "Långdansen" genom gammelstan drog vidare mot "pumptorget", där Söder-bröderna rest Söders sista (?) tindrande julgran. Och vad var naturligare än att skaran ordnade ringdans kring gran medan den oförbrännelige Johnny Trätälja lockade jultoner ur sin flämtande bälg. Efter den konditionsövningen var sista etappen "matkontroll" det var samling i Johnny Mattssons rustika verkstad och kringbyggda gårdsplan, en pärla i sitt slag. Där var Chrispin Cederqvist överste munskänk och levererade varm korv på löpande bandet med förfriskningar till.
Gillesordföranden Folke Löfgren satte flera imaginära blommor i hatten på Söderbröderna och Johnny Mattsson agerade pyroman vid en improviserad debattbrasa om natur och konst. Det tog fyr på en gång och konstnärskollegorna - utställarna Harry Ceson, Juho Suni, Sven Olow Olsson, Dalerik och Folke Pettersson blåste på med friska synpunkter. En sak var man fullt enig om: när man accepterar allt det nya i husbyggnadsteknik, inredning, möbler och allt bör man också kunna förstå konstnärernas strävan efter förnyelse. Såsom Ceson uttryckte det: - man målar inte enbart för att tillfredsställa sig själv. Det måste finnas resonans också.