Midnattsmässan

 

Det gamla Söders alldeles speciella atmosfär omsvepte de 300 gävlebor som vid 12-tiden på julaftonen samlades till midnattsmässa på det gamla Pumptorget vid V.Islandsgatan. Söderbrödernas julgran tindrade, marschallerna lyste varmt och den portabla orgelns toner strömmade genom nattmörkret. Det var en unik, men också stämningsrik högtid, ett bestående minne för deltagarna.
Mässan hade ordnats gemensamt av Staffans prästerskap och Föreningen gamla Söder - dvs. konstnärskolonin i de gamla gränderna. Det blev trångt kring den vackert illuminerade granen, men i den goda sämjans tecken gick allt väl i lås. Först sjöngs Det är en ros utsprungen unisont varpå kyrkoherde Bolinder läste julevangeliet och höll en kort betraktelse. Sedan sjöngs unisont Stilla natt, följt av några varmhjärtade ord av komminister Bäckström. Högtidligheten slöt med Härlig är jorden.
Den första mässan under himlens valv på det gamla pumptorget blev ett ljust minne för deltagarna.
Det blir säkert en upprepning nästa år - om inte denna del av det gamla Söder ännu mer kommer att naggas i kanten av den moderna tidens grävskopor.

 

Men trots  dessa hot om grävskopor, så lever denna fina tradition fortfarande vidare år 1999.
Och det kan vi tacka Söderbröderna för!