Mona Söderberg

Stjärnsund, f 1924 i Gävle. Målare, grafiker, tecknare. Utb: Otte Sköld. Stilleben och interiörer med naiv lyrisk ton, landskap och stadsbilder med fast komposition. Off arb: Glasreliefer Sätra skolan Gävle. Repr: Gävle museum.