"Ingen vågar sig in i slummen"

Till och med stadens fastighetschef, Tage Johansson, håller med om att upprustningen av Gamla Gefle har gått långsammare än han önskat sig. Det går förfärande långsamt, späder landsantikvarien i Gävle, Ingemar Tunander på. De regler som hittills funnits för reservatet har varit alltför vaga, säger han.

"Bara fagert tal"- Vissa delar av reservatet kan inte beskrivas de måste ses, säger Söders världsberömde träkonstnär Johnny Mattsson.  Stadsdelen har blivit så förslummad att folk drar sig för att gå här. Hur skall man kunna locka hit turister när det ser ut som det gör.
- Man behöver bara gå runt från den stiliga turistbyrån i nyrenoverade Söderhielmska gården för att se att det inte är så mycket grund under allt fagert tal, säger antikvitetshandlare Bertil Karlsson, mångårig Söderbo.
- Nåja, så farligt är det väl inte, menar fastighetschefen. Jag förstår den häftiga kritiken i viss mån. Men, vi har haft stora svårigheter att få fram vettig stadsplan. Många Söderbor har varit missnöjda med de planer vi lagt fram. Det senaste förslaget har överklagats och kommer att avgöras av Kungen inom kort.
I fortsättningen skall det bli annan fart på återställningsarbetena i Gamla Gefle, tror flera av stadens förvaltningschefer. Gatudirektören Sven-Ivar Antoni och hans mannar har i viss mån föregripit den kommande stadsplanen genom att börja restaurera de gamla kullerstensgatorna. Man använder sig av gamla metoder för att det hela skall se autentiskt ut som möjligt.

"Miljön bevaras" Vad man hoppas allra mest på är den inventering och det restaureringsprogram som arkitekturhistorikern fil lic Ture Karlström och byggnadsritaren O Malmgren gjort tillsammans på stadens uppdrag. Utredningen blev färdig för en kort tid sedan och distribueras just till stadsfullmäktiges ledamöter.
Det blir i första hand ett 20-tal fastigheter som skall ses över ordentligt, tror stadsarkitekt Erik Larsson. Hugade fastighetsägare kan gratis få ett ombyggnadsförslag från stadsarkitektkontoret. Ett sådant förslag finns redan bl a för den byggnad som ägaren började riva utan tillstånd för en tid sedan. Rivningen ogillades av länsstyrelsen. Ärendet har överklagats och ligger nu hos högsta instans.
Ett tema i saneringsprogrammet är att miljön skall bevaras så oförändrad och levande som möjligt. Husens storlek, färg och detaljer får inte förändras. Gatorna skall behålla sin gamla intima karaktär. Eventuella nya byggnader måste smälta in i stadsdelens miljö. Trafiken skall begränsas till minsta möjliga inom reservatet. Parkeringsplatser och garage skall byggas utanför reservatet.

"Lex Gamla stan" Staden undersöker också möjligheterna att få tillämpa den sk Lex Gamla stan på Söderreservatet. Om man får göra det, kan staden få lösa in fastigheter som berörs av den nya stadsplanen och saneringsprogrammet. I planen ingår att man skall till en del bebygga vad som kallas Snusmajas tomt i västra delen av reservatet. På det sättet hoppas man få en naturlig avslutning på reservatet samtidigt som man skapar ett litet torg.