Gillet Gamla Gefle

Gillet

Gillesrådet 2019

Gillet Gamla Gefle styrs, enligt stadgarna, av en styrelse som kallas gillesråd, som väljs på ett år och som har sitt säte i stadsdelen.

Medlemmarna av gillesrådet har litet ålderdomliga beteckningar som väl har samband med stadsdelens långa historia.

Det var gillesrådets ursprungliga sekreterare Bengt Tingsgård som hittade på dem. Han kallade sig själv skrivkarl, en beteckning som senare ändrats till skrivare.

Efter Stämman i mars 2019 konstituerade Gillesrådet sig den 9 april enligt nedan.
Gillesrådet för Gamla Gefle 2019:

Förste styresman: Bo Rossander, telefon 026-103918,
070- 753 47 51, gillet@gamlagefle.se

Andre styresman: Christine Lannsjö

Förste skrivare: Margareta Kamlén

Andre skrivare: Christine Lannsjö

Förste skattmästare: Roger Vidén

Andre skattmästare: Vakant

Förste Gillesmästare: Jan Tiberg

Andre Gillesmästare: Ann Hillin

Parkeringsansvarig: Anneth Stenberg, 070-200 48 56, 
annethstenberg@yahoo.se 


Till förfogande: Mats Törnkvist

Till förfogande: Tomas Persson

Adjungerad: Barbro Solbe

Kontaktperson för Södersöndagar: Gunnel Östling

Det beslutades på stämman att medlemsavgiften för 2019 och 2020 är oförändrad och är på 150 kr. Inbetalningskort utsänt.
Gillesrådets kontaktmail är: gillet@gamlagefle.se
 

Regentlängd i Gillet Gamla Gefle

De här har haft titeln förste styresmän

1965-1969 Hans Nord
1970-1972 Ingemar Nordh
1973-1975 Hans Nord
1976-1977 Staffan Lindén
1978-1980 Stig Cedergren
1981 Gunnar Larsson
1982-1984 Lars Larås
1985-1993 Bengt Hillman
1994-1995 Torsten Sandin
1996-2000 Gunnar Ekelöf
2001- 2008 Lars-Olof Carleson
2009-2011 Christine Lekås
2012- 2017 Gunilla Hellström
2017- Bo Rossander