Gillet Gamla Gefle

Parkeringen

Parkeringsansvarig är  Anneth Stenberg: 070-200 48 56, annethstenberg@yahoo.se 

Vid mindre brådskande ärenden, skicka gärna ett mail: parkering@gamlagefle.se

Vill ni ställa er i parkeringskön? skicka ett mail så får ni instruktioner.