På Nätet sedan 1999             Mars   2003       årg 4

 

Huvudparten av den gamla kåkbebyggelsen på söder är dömd att skatta åt förgängelsen.

Ingen vågar sig in i slummen.

Ruckel liksom trevliga små stugor med idylliska trädgårds- täppor och pittoreska gränder kommer att försvinna för att lämna plats åt  modern bebyggelse.

Det skulle säkerligen väcka en storm av förbittring hos gävleborna om allt gammalt på söders höjder skulle jämnas med marken.

Det har givetvis inte heller varit myndigheternas mening.

Frågan om ett reservat har sedan länge diskuterats.

Det föreslagna området begränsas i norr av Västra Islandsgatan, i söder av
Övre Bergsgatan, i väster av Kungsgatan och i öster av Glasmästargränd.

-Detta kunde man läsa i Gefle Dagblad lördagen den 6 juni 1953.

Tanken bakom denna hemsida är att med ord och bild försöka visa vad som hände
i reservatet under åren 1950-1970, med en återspegling på Länskonsten och Gamla Gefles blomstring som konstnärskvarter på 1960-talet.

Jens Olow Olsson
den 26 november 1998 19:41:28
sidan lades ut den 9 februari 1999

Vill ni använda någon bild, så maila mig först.